Voorouderregressie

Voorouderregressie is een vorm van therapie gericht op het onderzoeken en begrijpen van invloeden uit het verleden, met specifieke aandacht voor de ervaringen van voorouders. Het uitgangspunt is dat bepaalde patronen, trauma's of onopgeloste kwesties uit het verleden van voorouders impact kunnen hebben op het huidige leven van een persoon.

Bij voorouderregressie worden vaak technieken uit hypnotherapie of regressietherapie toegepast om individuen te begeleiden bij het verkennen van hun familiestamboom en de gebeurtenissen in het verleden die van invloed kunnen zijn op hun huidige emotionele welzijn. Het doel is doorgaans bewustwording te creëren, negatieve patronen te begrijpen en te doorbreken, en emotionele heling te bevorderen.

Deze benadering is geworteld in het idee dat er een energetische verbinding is tussen generaties en dat inzicht in het verleden kan bijdragen aan het helen van huidige emotionele en psychologische uitdagingen.

Wat leer je?

In de praktijk blijkt vaak dat mensen last hebben van gedragspatronen, belemmerende overtuigingen en trauma’s, die ze hebben meegekregen van hun voorouders. Regressies naar welke tijd dan ook helpen dan niet. De cliënt draagt het thema van de voorouderlijke gedragspatronen, belemmerende overtuigingen en trauma’s in zich. Regressie op de voorouderlijke lijn maakt het mogelijk dit soort oude, doorgegeven trauma’s te helen.

Tijdens deze training:
  • krijg je theoretische uitleg over de achtergronden van voorouderregressie
  • leer je verschillende vormen van voorouderregressie aan
  • word je intensief getraind om de technieken toe te passen in de praktijk

Overzicht

Voor wie:
Hypnose en Regressietherapeuten in opleiding en afgestudeerde Hypnose en Regressietherapeuten

Data:
Winter 2024, data volgen
Op vrijdagavonden wordt lesgegeven vanaf 19:00 uur.

Docent:
Susanne Sauer

Investering:
€ 425,00

Brochure aanvragen


Privacy (AVG)

Houd mij op de hoogte