Privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Opleidingen
 • Bijscholingen
 • Trainingen
 • Therapie
 • Verkoop van uitgaven via onze webwinkel
 • Huur van ruimtes

We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met

betrekking tot hun gegevens. Deze zijn verderop in deze verklaring uiteengezet.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Voor het bijhouden van onze (financiële) administratie, voor de facturatie en om
 • betalingen te kunnen verwerken,
 • Om bestellingen te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
 • Voor het per post of e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren,gebruiksvriendelijker en interessanter te maken


Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
  • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten
  • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.


Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wil geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de levering van uw bestelling of voor het versturen van een factuur.


Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • ICT-bedrijven waarvan wij gebruik maken voor hosting en Cloud-services, die daarmee de gegevens opslaan en beheren
 • Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken wel een Europees modelcontract of zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Dit contract en het dataverdrag tussen de EU en de VS, zorgt ervoor dat deze partners voldoen aan de wettelijke eisen die de EU stelt.

  Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt.

  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor vragen we op het moment zelf jouw toestemming. Ook de aanbieders van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware zoals Microsoft, Google en Apple kunnen deze (locatie) gegevens opslaan en verwerken.

 • Docenten die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst met Leer Unie B.V., die op basis van een overeenkomst lesgeven of die mondeling zijn benaderd om lessen te vervangen.
 • Therapeuten die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst met Leer Unie B.V., op basis van een overeenkomst tot het geven van therapieën.
 • Leveranciers Via onze website kan je producten en/of diensten van andere partijen bestellen en boeken. Wanneer er een “match” is en je een bestelling of boeking doet moeten wij jouw gegevens doorgeven aan de betreffende partij zodat deze de bestelling of boeking kan afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
 • Accountant/boekhouder De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant. Onze accountant/boekhouder is gevestigd in Nederland.
 • Incassobureau Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
 • Overheidsinstanties We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties,


Beveiligingsmaatregelen

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

Maatregelen die we nemen:

 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam, wachtwoord en tweefactorauthenticatie
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen of anonimiseren
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben. Dit zullen wij dan ook toelichten.

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.


Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:

Leer Unie B.V.

info@leerunie.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 30 december 2022. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Brochure aanvragen


Privacy (AVG)

Houd mij op de hoogte